Қарағандыда
  • USD 399.51
  • EUR 447.33
  • RUB 5.78
Қала әкімдігінің ресми интернет ресурсы

Мәдениет

2014 жыл

Тілдерді дамыту мен қолдану бойынша ісшараларды өткізу

        Тілдерді дамыту және қолдану бойынша 2011-2020 жыылдарға арналған бағдарламаны жүзеге асыру аясында және 2014-2016 жылдарға арналған қалалық ісшаралар жоспарына сәйкес жыл басынан бастап 16 ісшара өткізілді (О.Бөкей және М.Мақатаев оқулары, «Мемлекеттік тіл және БАҚ» байқауы, «Абай оқулары» байқауы, Славян жазбалары күні, конкурс «Қазақшаң қалай, балақай?», «Сәкен және Бейімбет оқулары», мемлекеттік тілде құжаттама жүргізу бойынша дөңгелек үстел, Қарағанды қаласындағы тілдік ахуал бойынша әлеуметтік сауалнама жүргізу және т.б). Жылдан жылға қатысушылардың қызығушылық және дайындық деңгейі артып келе жатқандығын атап өткен жөн. Барлығы 2 700 адам қамтылды.

 

Мемлекеттік тілді оқыту бойынша жұмыстар

        Оқыту курсына 2013 жылы 463 мың тг бөлінді (40 адам сертификат алды). Биылғы жылы 816 мың тг бөлінді. 60 адам оқытылып сертификат алды.

 

Мемлекеттік тілде ісжүргізу

        Мемлекеттік мекемелерде мемлекеттік тілдегі шығыс құжаттарының үлесі 88% құрады. Өткен жылмен салыстырғанда  2% артты (2013 жылы – 86%).

Тілдерді қолдану мен дамыту бойынша 2014-2016 жылдарға арналған ісшаралар жоспарын бекіту туралы Қарағанды қаласы әкімінің қаулысы қабылданды.

Анықтама: Көрсеткіштері төмен бөлімдердің басшыларына, аппарат басшыларына шара қабылдау жөнінде бірнеше қызметтік жазбахаттар жолданды.

 

Тілдік нормалардың сақталуы бойынша рейдтік жұмыстар жүргізу.

        Ағымдағы жылдың 12 айында  35 көше бойынша рейдтік жұмыстары жүргізілді. Олар:  Бұқар жырау,  Н.Әбдіров даңғылдары, Гоголь, Төлепов, Ленин, Зональная,  Ерубаев, Бензинная, Терешкова, Мұстафин, Камская, Луговая, Щорс, Чкалов, Кривогуз көшелері, Бейбітшілік бульвары, 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 23 , 21 ,  17 шағын аудандары, 11 квартал және Восток-2, Восток-3, Магнитогорская, Мамыраев көшелері, Көгілдір тоғандар шағын ауданы, Б.Майлин, Кузембаев, Казахстанская, Комиссаров көшелері, 11а шағын ауданы.

Тіл туралы заңнама талаптары 450 жеке кәсіпкерлерге түсіндірілді. Түсіндіру жұмыстарының нәтижесі бойынша 300 сыртқы-көрнекі ақпарат түзетілді. Бұл 67 % құрайды. Қалған жеке кәсіпкерлермен түсіндіру жұмыстары жүргізілуде, семинарлар өткізілуде және лингвистикалық көмек көрсетілуде. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 год

Проведение мероприятий по развитию и функционированию языков

        В рамках реализации программы по развитию и функционированию языков на 2011-2020 годы и городского плана мероприятий на 2014-2016 г.г. с начала года проведено 16 мероприятий (конкурс чтецов О.Бокей и М.Макатаева; конкурс «Государственный язык и СМИ»; конкурс «Абайские чтения», День славянской письменности, конкурс «Қазақшаң қалай, балақай?», конкурс чтецов «Сәкен және Бейімбет оқулары», круглый стол по ведению документации на государственном языке, социологический опрос по языковой ситуации в г.Караганде и др). Надо отметить что интерес и уровень подготовки участников к конкурсам с каждым годом повышается. Охват составил 2 700 человек.

 

Работа по обучению государственному языку

        На обучение в 2013 году было выделено 463 тыс. тг., (получили сертификаты 40 человек), В этом году выделено 816 тыс. тенге.  Обучились и получили сертификаты - 60 человек.

 

Делопроизводство на государственном языке

        В государственных учреждениях доля исходящей документации на государственном языке составила 88%. По сравнению с анологичным периодом прошлого года увеличилось на 2%.

        Принято  постановление акима города Караганды об утверждении плана мероприятий по развитию и функционированию языков на 2014-2016 годы.

Справочно: по отделам с низкими показателями неоднократно направлялись служебные записки руководителям государственных учреждении, руководителю аппарата для принятия мер.

 

Проведение рейдовых работ на предмет соблюдения языковых норм

        За 12 месяцев т.г.рейдовые работы по проверке наружно-визуальной информации проведены по 35 улицам. Это: проспект Бухар жырау, проспект Н.Абдирова, улицы Гоголя, Толепова, Ленина, Зональная, Ерубаева, Гастелло, Терешковой, Мустафина, Язева и Бульвар Мира, 11 мкр., 12 мкр., 15 мкр., 16 мкр., 13 мкр., 14 мкр., мкр.Восток 2, мкр.Восток 3, Луговая, Чкалова, Кривогуза, проспект Республики, мкр.21, мкр.23, улица Зелинского, улица Магнитогорская, Мамыраева, мкр.Голубые Пруды, улица Б.Майлина, Кузембаева, Казахстанская, Комиссарова, 17 мкр.

        Требования законодательства о языках разъяснены 450 частным предпринимателям. По итогам разъяснительных работ исправлены тексты 300 визуальной информации. Это составляет 67%. С остальными субъектами частного предпринимательства ведется разъяснительная работа, семинар, оказывается редакционная и лингвистическая помощь при перевода текстов наружно-визуальной информации независимо от форм собственности объектов.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 жыл

Тілдерді дамыту мен қолдану бойынша ісшараларды өткізу

          Тілдерді дамыту және қолдану бойынша 2011-2020 жыылдарға арналған бағдарламаны жүзеге асыру аясында және 2014-2016 жылдарға арналған қалалық ісшаралар жоспарына сәйкес жыл басынан бастап 16 ісшара өткізілді (О.Бөкей және М.Макатаев оқулары; конкурс «Тіл білгірі», семинар «Ісжүргізу және мемлекеттік тілдегі құжаттар үлесін арттыру», Мэрцишор, конкурс «Абай оқулары», конкурс «Халық ауыз әдебиеті әлеміне саяхат», Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған суырыпсалма ақындар мүшәйрасы, Славян жазбалары және мәдениеті күні, маршруттық телеарнада көрсетілетін мемлекеттік тілді насихаттайтын телебағдарлама,  ҚР «Тіл туралы» заң талаптарын түсіндіретін 5 арнадағы ролик, конкурс «Қазақшаң қалай, балақай?», Қарағанды қаласындағы тілдік ахуал бойынша әлеуметтік сауалнама, «Тіл білімінің атасы – Ахмет Байтрсынов» қалалық байқау, «Тазша бала», М.Дулатовтың 130 жылдығына арналған жас прозаиктер байқауы, ПИК, ПИМ, ШОБ өкілдерінің қатысуымен сыртқы-көрнекі ақпарат және жарнамадағы  ҚР «Тіл туралы» заң талаптарының сақталуы бойынша семинар). Жылдан жылға қатысушылардың қызығушылық және дайындық деңгейі артып келе жатқандығын атап өткен жөн. Барлығы 4450 адам қамтылды.

          Сонымен қатар, жоспардан тыс ісшаралар да өткізіледі. 16 шілдеде ЖШС, ПИК, ПИМ, ШОБ өкілдерінің қатысуымен ҚАЗТЕСТ бойынша жиналыс өткізілді.  2015 жылдың 26 қазанында ҚарМТУ ғимаратында ҚАЗТЕСТ өтті. Тестілеуге барлығы 79 адам қатысты (11 адам – сертификаттық ақылы тест, 68 адам- диагностикалық тест).

       Нәтижесі: жоғары деңгей – 2,  базалық деңгей -31, ортадан жоғары -13, орта -19,  қарапайым – 3.    

 Мемлекеттік тілді оқыту бойынша жұмыстар

  2014 жылы мемлекеттік тілді оқыту курсына 816 мың теңге (60 адам сертификат алды) бөлінді.  Биылғы жылы 616 мың тг бөлінді (60 адам). 60 адам оқытылды және  сертификат алды.   Әкімдік тарапынан мемлекеттік тілді тегін оқыту бойынша барлық жағдайлар жасалуда. Сондай-ақ, мемлекеттік тілді насихаттау бойынша ЖОО, жалпы білім беретін және мектепке дейінгі мекемелерде белсенді түрде жұмыстар атқарылуда. Барлық білім мекемелерінде қазақ тілі курстары бар.

 

 

 

 

Мемлекеттік тілде ісжүргізу

Мемлекеттік мекемелерде мемлекеттік тілдегі шығыс құжаттарының үлесі 81% құрады. Өткен жылмен салыстырғанда  7% азайды (2014 жылы – 88%). Көрсеткіштері төмен бөлімдердің мамандарымен семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізіліп отырады.

 

Тілдік нормалардың сақталуы бойынша рейдтік жұмыстар жүргізу.

          Ағымдағы жылдың 12 айында  61 көше бойынша рейдтік жұмыстары жүргізілді. Олар:  Бұқар жырау,  Н.Әбдіров даңғылдары, Гоголь, Төлепов, Ленин, Зональная,  Ерубаев, Бензинная, Терешкова, Мұстафин, Камская, Луговая, Щорс, Чкалов, Кривогуз көшелері, Бейбітшілік бульвары, 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 23 , 21 ,  17 шағын аудандары, 11 квартал және Восток-2, Восток-3, Магнитогорская, Мамыраев көшелері, Көгілдір тоғандар шағын ауданы, Б.Майлин, Кузембаев, Казахстанская, Комиссаров көшелері, 11а шағын ауданы,  Камская, Рыбная, Олимпийская, К.Аманжолов көшелері және т.б. 

          Тіл туралы заңнама талаптары 468 жеке кәсіпкерлерге түсіндірілді (2014 жылы - 450). Түсіндіру жұмыстарының нәтижесі бойынша 288 сыртқы-көрнекі ақпарат (2014 жылы - 235) түзетілді. Оның ішінде: 61 мәтін заңға сәкес біріздендірілсе, 227 көрнекі ақпарат мүлдем алынып тасталды. Қалған жеке кәсіпкерлермен түсіндіру жұмыстары жүргізілуде, семинарлар өткізілуде және лингвистикалық көмек көрсетілуде. 

          Облыстық айлық аясында мәслихат, кәсіпкерлер палатасы, жастар орталығы, ішкі саясат бөлімі, кәсіпкерлер бөлімі, «1-ші Қарағанды», «5 канал» журналистері мен өкілдерінің қатысуымен 2 рейд жұмысы жүргізілді.

2015 жылдың ақпан айынан бастап сыртқы-көрнекі ақпарат мәтіндерін орнатуға электронды түрде рұқсат беру жұмыс істейід. Бүгінгі таңға дейін 1280 жарнама үлгілері базаға енгізілді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год

Проведение мероприятий по развитию и функционированию языков

          В рамках реализации программы по развитию и функционированию языков на 2011-2020 годы и городского плана мероприятий на 2014-2016 г.г. с начала года проведено 16 мероприятии (конкурс чтецов О.Бокей и М.Макатаева; конкурс «Тіл білгірі», семинар «Делопроизводство и повышение качества документации на государственном языке», Мэрцишор, конкурс «Абайские чтения», конкурс «Халық ауыз әдебиеті әлеміне саяхат», городской конкурс мушайра акынов импровизаторов посвященныйо 550-летию образования Казахского ханства, День славянской письменности и культуры, телепередача пропагандирующая государственный язык на маршрутном телевидении, ролик на 5-ом канале разъясняющий требования ЗРК «О языках», конкурс «Қазақшаң қалай, балақай?», социологический опрос по языковой ситуации в городе, городской конкурс «Тіл білімінің атасы – Ахмет Байтрсынов», конкурс небылиц «Тазша бала», конкурс молодых прозаиков, посвященный празднованию 130-летия Миржакыпа Дулатова, семинар с представителями МСБ, КСК, КСУ и др. по вопросу соблюдения требований Закона РК «О языках в Республике Казахстан» при оформлении наружно визуальной информации). Надо отметить, что интерес и уровень подготовки участников к конкурсам с каждым годом повышается. Охват составил 4 450 человек, помимо этого циклом телепередач охвачены жители города.

          Также проводятся внеплановые мероприятия. 16-го июля проведено совещание с участием представителей ТОО, КСК, КСУ, МСБ по сдаче «КАЗТЕСТ». 26 октября 2015 года в здании КарГТУ прошла сдача «КАЗТЕСТ», (11 человек – сертификационный тест-платный, 70 человек – диагностический).

          В итоге приняли участие 79 человек. По итогам проведенных тестов, 2 государственных служащих показали высший уровень (С1), 3 - простой (А1), 31 - базовый (А2), 19 - средний (В1), выше среднего - 13 (В2).

 

Работа по обучению государственному языку

  На обучение в 2014 году было выделено 816 тыс. тг., (получили сертификаты 60 человек), В этом году выделено 616 тыс. тенге (на обучение 60 человек). Обучились и получили сертификаты 60 человек. Акиматом создаются все условия для бесплатного обучения государственного языка. Мероприятия по пропаганде государственного языка активно проводяться также в ВУЗах, общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Во всех организациях образования имеются курсы казахского языка.

 

Делопроизводство на государственном языке

          В государственных учреждениях доля исходящей документации на государственном языке составила 81%. По сравнению с анологичным периодом прошлого года уменшилось на 7%. (12 месяцев 2014 года – 88%). Для специалистов отделов с низкими показателями проведены семинары, круглые столы.

 

Проведение рейдовых работ на предмет соблюдения языковых норм

          За 12 месяцев т.г. рейдовые работы по проверке наружно-визуальной информации проведены по 61 улицам (в прошлом году 41 улицы). Это: проспект Бухар жырау, проспект С.Сейфуллина, проспект Строителей, улицы Гоголя, Толепова, Ленина, Зональная, Чижевского, Кривогуза, Сатыбалдина, Б.Майлина, Зелинского, Магнитогорская, Таттимбета, Охотская, Терешковой, Космонавтов, Муканова, Мустафина, Чкалова, 12 мкр, 13 мкр, 16 мкр, 23 мкр, 19 мкр, 18 мкр, 17 мкр, 11 квартал и Бульвар Мира, Голубые пруды,Бензинная, Лободы,  Воинов-интернационалистов, Комиссарова, Крылова, проспект Н.Абдирова, улица Кузембаева, Ержанова, Ермекова, Волочаевская, Луговая, Ерубаева, Новгородская, Московская, Театральная, Мамыраева, Восток 1, Восток-2, Восток-3, улица Камская, Рыбная, Олимпийская, К.Аманжолова, К.Сатпаева, Казахстанская,  проспект Шахтеров, улица Кондитерская, Бытовая, Складская, Пассажирская, Можайского.      

          Требования законодательства о языках разъяснены 468 (2014 год - 450) частным предпринимателям. По итогам разъяснительных работ исправлены тексты 288 визуальной информации (2014 год - 235), из них: тексты 61 наружно-визуальной  рекламы исправлены, 227 рекламных растяжек, банеров сняты. С остальными субъектами частного предпринимательства ведется разъяснительная работа, проводятся семинары, оказывается редакционная и лингвистическая помощь при переводе текстов наружно-визуальной информации независимо от форм собственности объектов.

           В мае в рамках месячника «Грамотность наружно визуальной информации» были проведены рейдовые работы с участием представителей общественных объединений, государственных учреждений, местных и республиканских СМИ.

С февраля 2015 года акиматом города Караганды выдаются разрешительные документы в электронном формате, на размещение текстов наружно-визуальной информации. На сегодняшний день выданы 1280 разрешения.

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 жылдың 1 жартыжылдығы

Тілдерді қолдану мен дамыту бойынша ісшаралар өткізу

            Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған бағдарламаны жүзеге асыру аясында 2014-2016 жылдарға арналған қалалық ісшаралар жоспарына сәйкес жыл басынан бастап 10 ісшара өткізілді (О.Бөкей және М.Мақатаев оқулары; «Тіл білгірі» байқауы, «Мэрцишор», Ә.Бөкейханның 150 жылдығына арналған байқау, «Абай окулары», «Қазақшаң қалай, балақай?», Ж.Жабаевтың 170 жылдығына арналған байқау, «Ісжүргізу және мемлекеттік тілдегі құжаттар сапасын арттыру» дөңгелек үстелі, Славян жазбалары және түркі жазбалары күніне арналған бісшаралар). 

        Аталған ісшаралармен 1800 адам қамтылды.

       Жылдан жылға байқауға қатысушылардың дайындық деңгейлері және қызығушылықтары артуда.  

          Сондай-ақ, жоспардан тыс 2016 жылдың 28-29 наурызында ҚарМТУ ғимаратында ҚАЗТЕСТ өткізілді. Тестілеуге барлығы 161 адам қатысты (19 адам – сертификаттық ақылы тест, 142 адам- диагностикалық тест).

       Нәтижесі: жоғары деңгей – 1,  базалық деңгей -43, ортадан жоғары -27, орта -45,  қарапайым – 45.  

 

Мемлекеттік тілді оқыту бойынша жұмыстар

  2016 жылы мемлекеттік тілді оқыту курсына 600 мың теңге (60 адам), ағылшын тілінің крусына 400 мың теңге (40 адам) бөлінді.  Жартыжылдық қорытынды бойынша мемлекеттік тілді 39 адам (1 кезең) меңгеріп сертификат алса, ағылшын тілін 20 адам (1 кезең) оқып сертификат алды.

          Әкімдік тарапынан мемлекеттік тілді тегін оқыту бойынша барлық жағдайлар жасалуда. Сондай-ақ, мемлекеттік тілді насихаттау бойынша ЖОО, жалпы білім беретін және мектепке дейінгі мекемелерде белсенді түрде жұмыстар атқарылуда.  Барлық білім мекемелерінде қазақ тілі курстары бар.

 

Мемлекеттік тілде ісжүргізу

          Мемлекеттік мекемелерде мемлекеттік тілдегі шығыс құжаттарының үлесі 80% құрады. Өткен жылмен салыстырғанда  1% артты (2015 жылдың 6 айы – 79%). Көрсеткіштері төмен бөлімдердің мамандарымен семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізіліп отырады.

 

Тілдік нормаларының сақталуына рейдтік жұмыстар жүргізу

          Ағымдағы жылдың 1 жартыжылдығында 27 көше бойынша рейдтік жұмыстары жүргізілді (өткен жылы 20 көше). Олар:  Бұқар жырау,  Н.Әбдіров даңғылдары, Гоголь, Төлепов, Ленин, Зональная,  Ерубаев, Бензинная, Терешкова, Мұстафин, Камская, Луговая, Щорс, Чкалов, Кривогуз көшелері, Бейбітшілік бульвары, 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 23 , 21 ,  17 шағын аудандары, 11 квартал және Восток-2, Восток-3.      

Тіл туралы заңнама талаптары 120 жеке кәсіпкерлерге түсіндірілді (2015 жылы - 107). Түсіндіру жұмыстарының нәтижесі бойынша 33 сыртқы-көрнекі ақпарат (2015 жылы - 25) түзетілді. Оның ішінде: 10 мәтін заңға сәкес біріздендірілсе, 23 көрнекі ақпарат мүлдем алынып тасталды. Қалған жеке кәсіпкерлермен түсіндіру жұмыстары жүргізілуде, семинарлар өткізілуде және лингвистикалық көмек көрсетілуде. 

2015 жылдың ақпан айынан бастап сыртқы-көрнекі ақпарат мәтіндерін орнатуға электронды түрде рұқсат беру жұмыс істейід. Бүгінгі таңға дейін 1845 жарнама үлгілері базаға енгізілді.

Проведение мероприятий по развитию и функционированию языков

            В рамках реализации программы по развитию и функционированию языков на 2011-2020 годы и городского плана мероприятий на 2014-2016 г.г. с начала года проведено 10 мероприятия (конкурс чтецов О.Бокей и М.Макатаева; конкурс «Тіл білгірі», Мэрцишор, конкурс посвященный 150-летию Алихана Бокейханова, конкурс Абай окулары, «Қазақшаң қалай, балақай?», конкурс  посвященный 170-летию Ж.Жабаева, круглый стол «Делопроизводство и повышение качества документов на государственном языке», День славянской письменности, День тюркской письменности). Надо отметить, что интерес и уровень подготовки участников к конкурсам с каждым годом повышается. Охват составил 1500 человек.

          Также проводятся внеплановые мероприятия. 28-29 марта 2016 года в здании КарГТУ прошла сдача «КАЗТЕСТ» (19 человек – сертификационный тест-платный, 142 человек – диагностический).

         

 

Работа по обучению государственному языку

  На обучение в 2016 году выделено 600 тыс. тенге (на обучение 60 человек), на обучение английского языка 400 тыс. тг (на обучение 40 человек).  Акиматом создаются все условия для бесплатного обучения государственного языка. Мероприятия по пропаганде государственного языка активно проводяться также в ВУЗах, общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Во всех организациях образования имеются курсы казахского языка.

 

Делопроизводство на государственном языке

          В государственных учреждениях доля исходящей документации на государственном языке составила 80%. По сравнению с анологичным периодом прошлого года увеличелось на 1%. (6 месяцев 2015 года – 79%). Для специалистов отделов с низкими показателями проведены семинары, круглые столы.

 

Проведение рейдовых работ на предмет соблюдения языковых норм

          За 2 квартал т.г. рейдовые работы по проверке наружно-визуальной информации проведены по 27 улицам (в прошлом году 20 улицы). Это: проспект Бухар жырау,  проспект Н.Абдирова, улицы Гоголя, Толепова, Ленина, Зональная,  Ерубаева, Бензинная, Терешковой, Мустафина, Камская, Луговая, Щорса, Чкалова, Кривогуза, Бульвар Мира, 12 мкр, 13 мкр, 14 мкр, 15 мкр, 16 мкр, 23 мкр, 21 мкр,  17 мкр, 11 квартал и Восток-2, Восток-3.      

          Требования законодательства о языках разъяснены 120 (2015 год - 100) частным предпринимателям. По итогам разъяснительных работ исправлены тексты 33 визуальной информации (2015 год - 30), из них: тексты 10 наружно-визуальной  рекламы исправлены, 23 рекламных растяжек, банеров сняты. С остальными субъектами частного предпринимательства ведется разъяснительная работа, проводятся семинары, оказывается редакционная и лингвистическая помощь при переводе текстов наружно-визуальной информации независимо от форм собственности объектов.

         

С февраля 2015 года акиматом города Караганды выдаются разрешительные документы в электронном формате, на размещение текстов наружно-визуальной информации. На сегодняшний день выданы 1845 разрешения.

 

 

 

 


Дата cоздания: 25 Июля 2016 10:11
Дата редактирования: 25 Июля 2016 10:12